Czy pole elektromagnetyczne może wpływać na naszą pamięć?

Polskie media obiegła informacja o negatywnym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na funkcje poznawcze, szczególnie na pamięć u nastolatków. Jednym z portali, który postanowił podjąć temat był Newsweek.pl, zachęcając do zapoznania się z publikacją poprzez sensacyjny tytuł Promieniowanie z telefonów negatywnie wpływa na naszą pamięć. Podstawą tej notatki jest informacja, zapowiadająca artykuł zespołu badaczy szwajcarskich Mobile phone radiation may affect memory performance in adolescents, study finds.

W artykule, który ukaże się 23 lipca br. w czasopiśmie Environmental Health Perspectives, badacze ze szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i Tropikalnego prezentują wyniki badań, częściowo prezentowane w 2015 roku, a dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe na funkcję pamięci u nastolatków. W ciągu roku przebadano 700 osób w wieku 12-17 lat.

Martin Roosli, kierownik jednego z  zakładów we wspomnianym Instytucie i jednocześnie szef komitetu programowego konferencji BioEM 2018, mówi portalowi  ScienceDaily, że wyniki badań wskazują na możliwy negatywny wpływ użytkowania telefonu komórkowego na  pamięć figuralną u badanych nastolatków. Podkreślając ważność  tych badań, prowadzonych wspólnie z europejskim programem badawczym GERoNiMO, Martin Roosli podkreśla  jednocześnie  potrzebę dalszych ich kontynuowania, ponieważ nie jest jasne jak pole elektromagnetyczne mogłoby potencjalnie wpływać na procesy mózgowe i jak ważne są prezentowane badania w sytuacji, kiedy pole elektromagnetyczne oddziałuje znacznie dłużej. Dodaje, że dalsze badania powinny uwzględnić wpływ innych czynników na pamięć, choćby takich jak okres pokwitania u nastolatków, który wpływa zdecydowanie na użytkowanie telefonu komórkowego oraz na stan poznawczy i zachowanie nastolatka.

Można zatem stwierdzić, że w odróżnieniu od  jednoznacznej  i sensacyjnej opinii zamieszczonej w tytule publikacji na stronie newsweek.pl, badania nie dają ostatecznej odpowiedzi na pytanie o negatywny wpływ telefonów komórkowych na procesy pamięciowe. Co więcej, nawet prowadzący te badania naukowcy przyznają, że w badaniu nie wykluczyli innych czynników, które mogły dać podobny skutek, jak choćby przechodzenie okresu pokwitania. Do podobnych konkluzji dochodzą badacze japońscy w artykule z 2017 roku, który został omówiony na portalu Elektrofakty.