Przepisy normatywne w obszarze pola elektromagnetycznego – analiza porównawcza przepisów…

Wprowadzanie norm i standardów ma długą historię i jest związane z upowszechnianiem się telekomunikacji mikrofalowej i elektroenergetyki. Pierwsze unormowania powstawały w latach 40-tych i 50-tych w Stanach Zjednoczonych, głównie w obszarze PEM wysokiej częstotliwości. Prekursorami aktywności normatywnej były prywatne firmy, takie jak Bell Telephone (Bell), American Telephone and Telegraph (AT&T) czy General Electric (GE). W […]