Epidemiologia pola elektromagnetycznego – kierunki przyszłych badań

Według Wikipedii epidemiologia to badanie i analiza rozmieszczenia (kto, kiedy i gdzie), wzorców i uwarunkowań zdrowia oraz warunków chorobowych w określonych populacjach. Epidemiologia odgrywa ogromną rolę w dziedzinie zdrowia publicznego. Kształtuje decyzje polityczne i praktyki, oparte na dowodach, poprzez identyfikację czynników ryzyka chorób i profilaktycznej opieki zdrowotnej. Epidemiolodzy pomagają w projektowaniu badań, gromadzeniu i analizie […]