Czynniki wpływające na postrzeganie zagrożenia siecią 5G

W przepisach, wyznaczających wartości pola elektromagnetycznego dopuszczalnego w środowisku publicznym, jak i środowisku pracy, a także w całej literaturze przedmiotu, pojawiają się terminy ryzyko i zagrożenie. Te dwa terminy stosowane są zamiennie w publicystyce pseudonaukowej, szczególnie wtedy, kiedy podawana jest lista chorób generowanych, wedle tej literatury, przez pole elektromagnetyczne. Dla rzetelnej oceny doniesień medialnych dobrze […]