Nowy dokument ICNIRPu – co zmieniło się po 20 latach?

ICNIRP (ang. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) opublikował w marcu 2020r. „Wytyczne Ograniczenia Ekspozycji na Pola Elektromagnetyczne w zakresie 100 kHz do 300 GHz” (Guidelines on Limiting Exposure to Electromagnetic Fields /100 kHz to 300 GHz/, Health Physics, May 2020, vol.118’ 5, pp. 483-524). Te wytyczne nowelizują poprzednie, z roku 1998 (ICNIRP Guidelines […]