Czym jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym obecnym w kosmosie od momentu jego powstania. Z fizycznego punktu widzenia, pole elektromagnetyczne zawiera dwie składowe – magnetyczną i elektryczną. Obydwa te elementy występują w przyrodzie również osobno: jako pole elektryczne (PE) oraz pole magnetyczne (PM). Źródła naturalne pola elektrycznego i pola magnetycznego stanowi przede wszystkim Ziemia. Pole elektryczne Ziemi […]