Pole elektromagnetyczne w przyrodzie. Naturalne pole elektrostatyczne i pole magnetostatyczne

Wszystkie organizmy żywe, które żyły, żyją i będą żyły na Ziemi, ewoluowały w naturalnym polu stałym, magnetycznym i elektrycznym,  a czasami też w polu elektromagnetycznym (PEM), generowanym np. przez wyładowania atmosferyczne.  Musiały się do niego przystosować, a nawet nauczyły się wykorzystywać je do swoich celów.   Pole elektryczne Ziemi wynika z różnicy potencjałów między powierzchnią planety […]

Czym jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym obecnym w kosmosie od momentu jego powstania. Z fizycznego punktu widzenia, pole elektromagnetyczne zawiera dwie składowe – magnetyczną i elektryczną. Obydwa te elementy występują w przyrodzie również osobno: jako pole elektryczne (PE) oraz pole magnetyczne (PM). Źródła naturalne pola elektrycznego i pola magnetycznego stanowi przede wszystkim Ziemia. Pole elektryczne Ziemi […]