Jak rozumieć włączenie PEM o częstotliwości radiowej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do kategorii 2B

Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów, mających dowodzić negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi jest zakwalifikowanie przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) PEM wysokiej częstotliwości, emitowanego głównie przez systemy […]

Co bada się w USA? Omówienie nowego projektu DARPA, dotyczącego pola elektromagnetycznego w organizmie ludzkim

Niedawno na blogu Elektrofakty ukazał się artykuł prezentujący  rosyjskie badania dotyczące pola elektromagnetycznego i jego negatywnego wpływu na organizm ludzki (http://ptze.pl/elektrofakty/?article=jak-rosjanie-uzasadniaja-restrykcyjnosc-swoich-regulacji-dotyczacych-pola-elektromagnetycznego-o-czestotliwosciach-radiowych-300-MHz-do-300-GHz). Niejednokrotnie przekonywaliśmy na naszej stronie, ale też przy innych […]

Jak Rosjanie uzasadniają restrykcyjność swoich regulacji dotyczących pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych 300 MHz do 300 GHz?

(na podstawie Dosimetry in Bioelectromagnetics, ed. Marko Markov, CRC Press, 2017. rozdział 15: Methodology of Standards Development for EMF RF in Russia and by International Commissions – Distinctions in Approaches […]