Omówienie książki  Bioelectromagnetism, History, Foundations and Applications 

Termin BIOELEKTROMAGNETYZM pojawił się w terminologii naukowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Termin ten łączy zjawiska biologiczne, zachodzące w organizmach żywych, również roślinnych oraz pole elektromagnetyczne, opisujące stan przestrzeni, w której występują siły elektryczne, magnetyczne czy elektromagnetyczne. Obecnie termin bioelektromagnetyzm jest w szerokim użyciu wśród społeczności naukowej, badającej jak pole elektromagnetyczne, jedna […]

Sprawozdanie z przebiegu konferencji BioEM

Konferencja odbywa się od ponad czterdziestu lat i organizowana jest przez the Bioelectromagnetic Society a od ponad dwudziestu lat także przez the European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Omawiana konferencja odbyła się po połączeniu obu tych towarzystw, a zatem jej organizatorem było już tylko jedno ugrupowanie: the Bioelectromagnetic Society.  Ostatni kongres odbył się jesienią 2021 roku w […]

Pole elektromagnetyczne w przyrodzie

Naturalne pole elektrostatyczne i pole magnetostatyczne Wszystkie organizmy żywe, które żyły, żyją i będą żyły na Ziemi ewoluowały w naturalnym polu magnetycznym stałym i stałym polu elektrycznym, czasami w polu elektromagnetycznym (PEM), generowanym np. przez wyładowania atmosferyczne. Przystosowały się do niego, a nawet nauczyły się wykorzystywać je do swoich celów. Pole elektryczne Ziemi wynika z różnicy […]

Światowe trendy badawcze w dziedzinie bioelektromagnetyzmu – sprawozdanie z konferencji…

(The Joint Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association, Gandawa, Belgia, 26 września – 1 października 2021) Konferencja odbywa się od ponad czterdziestu lat i jest organizowana przez The Bioelectromagnetic Society, a od ponad dwudziestu lat również przez European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Ostatnia konferencja przed pandemią odbyła się w Montpellier, Francja, […]

Światowe badania w dziedzinie bioelektromagnetyzmu – wybrane kierunki badawcze na…

The Joint Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association, Montpellier, Francja, 23-28 czerwca 2019 Konferencja BioEM odbywa się od ponad czterdziestu lat i organizowana jest przez The Bioelectromagnetic Society, a od ponad dwudziestu również przez the European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Tym razem odbyła się w Montpellier we Francji w dniach 23-28 […]