Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miastach

Od sposobu prowadzenia pomiarów nadajników radiowo-telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej zależy rzetelny pomiar ich oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na organizm człowieka. W zależności od zakresu częstotliwości pole elektromagnetyczne nie jest całkowicie obojętne dla żywych organizmów, dlatego naukowcy rozwijają metody pomiarów i analizy jego natężenia. Popularność urządzeń bezprzewodowych ciągle rośnie. Powszechnie używamy telefonów […]

Pomiary pola elektromagnetycznego

Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Do tej pory największym zmartwieniem były zanieczyszczenia z kominów rur wydechowych czy fabryk. Jednak coraz częściej do świadomości wielu osób dociera fakt istnienia zanieczyszczeń elektromagnetycznych. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić jak bezpieczne jest nasze bezpośrednie otoczenie?