Czy telefon może spowodować wybuch?

Na wielu stacjach benzynowych można napotkać charakterystyczne znaki zakazujące korzystania z telefonów komórkowych. Czy korzystanie z telefonu komórkowego w pobliżu dystrybutora i na samej stacji jest bezpieczne? W jaki sposób można ochronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem?

Błędne rozpoznanie i interpretacja badań na temat PEM – komentarz do publikacji

Pod koniec grudnia ubiegłego roku na portalu pulsmedycyny.pl ukazało się omówienie artykułu „Fale elektromagnetyczne zwiększają ryzyko poronienia” opublikowanego na stronie nature.com. Już sam tytuł może bulwersować opinię publiczną, a ważność publikacji podkreśla dodatkowo to, że tekst zamieścił w swoim serwisie PAP. Warto przyjrzeć się bliżej treści omówienia, jak i samemu artykułowi. Artykuł pozbawiony elementu wartościującego […]

Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miastach

Od sposobu prowadzenia pomiarów nadajników radiowo-telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej zależy rzetelny pomiar ich oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na organizm człowieka. W zależności od zakresu częstotliwości pole elektromagnetyczne nie jest całkowicie obojętne dla żywych organizmów, dlatego naukowcy rozwijają metody pomiarów i analizy jego natężenia. Popularność urządzeń bezprzewodowych ciągle rośnie. Powszechnie używamy telefonów […]

Pomiary pola elektromagnetycznego

Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Do tej pory największym zmartwieniem były zanieczyszczenia z kominów rur wydechowych czy fabryk. Jednak coraz częściej do świadomości wielu osób dociera fakt istnienia zanieczyszczeń elektromagnetycznych. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić jak bezpieczne jest nasze bezpośrednie otoczenie?

Czym jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym obecnym w kosmosie od momentu jego powstania. Z fizycznego punktu widzenia, pole elektromagnetyczne zawiera dwie składowe – magnetyczną i elektryczną. Obydwa te elementy występują w przyrodzie również osobno: jako pole elektryczne (PE) oraz pole magnetyczne (PM). Źródła naturalne pola elektrycznego i pola magnetycznego stanowi przede wszystkim Ziemia. Pole elektryczne Ziemi […]