Wyniki międzynarodowego badania MOBI-Kids

Badania wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmu ludzkie są mniej lub bardziej intensywnie prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie. Największą wiarygodność zyskują badania prowadzone przez zespoły międzynarodowe, takie jak INTERPHONE czy SEER.   W ostatnich latach pediatrzy są coraz częściej pytani o używanie przez dzieci urządzeń elektromagnetycznych i ryzyko narażenia na pola elektromagnetyczne. Dlatego […]

Limity pola elektromagnetycznego dla kobiet w ciąży

Limity ekspozycji na pole elektromagnetyczne (PEM) mają na celu ochronę przed polem elektromagnetycznym, którego intensywność może powodować zakłócenia pracy organizmu, zarówno przez nadmierne podgrzanie, jak i   zakłócenie pracy systemu nerwowego i organów organizmu człowieka.    Nie ma ustalonego mechanizmu, dzięki któremu kobieta w ciąży lub dziecko, które nosi, byłyby bardziej wrażliwe na te skutki niż jakakolwiek […]

Magnetorecepcja w roślinach 

Uwagi ogólne o magnetorecepcji i magnetoaktywności    Rośliny rozwijają się pod wpływem zarówno ich konstytutywnych własności jaki i odpowiedzi na zewnętrzne czynniki – rozwój rośliny podlega zmiennemu środowisku. Kilkanaście czynników środowiskowych wpływa na wzrost roślin, na ich rozwój osobniczy. Wśród tych czynników dużą rolę odgrywa pole magnetyczne Ziemi, tzw. pole geomagnetyczne. O wpływie pola geomagnetycznego […]

Uwagi na temat wpływu implantu metalowego na przebieg magnetoterapii

Badania naukowe, dotyczące zastosowania pola elektromagnetycznego (PEM) w medycynie, a prowadzone od ponad stu lat, pozwalają na udoskonalanie tych zastosowań zarówno w obszarze diagnostyki jak i terapii [1]. W dziedzinie diagnostyki PEM wykorzystuje się w rezonansie magnetycznym, magnetokardiografii czy magnetoencefalografii. PEM wykorzystywane jest równie rozlegle w terapii, zarówno w leczeniu schorzeń natury psychicznej, m.in. za […]

Elektromagnetyzm atmosferyczny i jego wpływ na środowisko

Na Ziemi występują różne zjawiska elektromagnetyczne. Od najdawniejszych czasów systemy biologiczne zostały wystawione na działanie pola  elektromagnetycznego emitowanego przez Ziemię (https://elektrofakty.pl/2023/08/03/wplyw-pola-geomagnetycznego-na-czlowieka-i-srodowisko/), a także pola elektromagnetycznego związanym  z wyładowaniami atmosferycznymi i aktywnością słoneczną. Zakłada się, że ewolucja organizmów jest poddawana  wpływom wspomnianych zjawisk elektromagnetycznych. Pytanie, jaki związek  istnieje pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi na Ziemi a ewolucją życia […]