Czy telefon może spowodować wybuch?

Na wielu stacjach benzynowych można napotkać charakterystyczne znaki zakazujące korzystania z telefonów komórkowych. Czy korzystanie z telefonu komórkowego w pobliżu dystrybutora i na samej stacji jest bezpieczne? W jaki sposób można ochronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem?

Błędne rozpoznanie i interpretacja badań na temat PEM – komentarz…

Pod koniec grudnia ubiegłego roku na portalu pulsmedycyny.pl ukazało się omówienie artykułu „Fale elektromagnetyczne zwiększają ryzyko poronienia” opublikowanego na stronie nature.com. Już sam tytuł może bulwersować opinię publiczną, a ważność publikacji podkreśla dodatkowo to, że tekst zamieścił w swoim serwisie PAP. Warto przyjrzeć się bliżej treści omówienia, jak i samemu artykułowi. Artykuł pozbawiony elementu wartościującego […]

Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miastach

Od sposobu prowadzenia pomiarów nadajników radiowo-telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej zależy rzetelny pomiar ich oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na organizm człowieka. W zależności od zakresu częstotliwości pole elektromagnetyczne nie jest całkowicie obojętne dla żywych organizmów, dlatego naukowcy rozwijają metody pomiarów i analizy jego natężenia. Popularność urządzeń bezprzewodowych ciągle rośnie. Powszechnie używamy telefonów […]

Pomiary pola elektromagnetycznego

Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku. Do tej pory największym zmartwieniem były zanieczyszczenia z kominów rur wydechowych czy fabryk. Jednak coraz częściej do świadomości wielu osób dociera fakt istnienia zanieczyszczeń elektromagnetycznych. Czy jesteśmy w stanie sprawdzić jak bezpieczne jest nasze bezpośrednie otoczenie?

Czym jest pole elektromagnetyczne?

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym obecnym w kosmosie od momentu jego powstania. Z fizycznego punktu widzenia, pole elektromagnetyczne zawiera dwie składowe – magnetyczną i elektryczną. Obydwa te elementy występują w przyrodzie również osobno: jako pole elektryczne (PE) oraz pole magnetyczne (PM). Źródła naturalne pola elektrycznego i pola magnetycznego stanowi przede wszystkim Ziemia. Pole elektryczne Ziemi […]