Czy promieniowanie elektromagnetyczne naprawdę przyciąga kleszcze?

Uwagi do artykułu Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MHz, przygotowanego przez zespół autorów polskich i słowackich: Martyna Frątczak, Blažena Vargová, Piotr Tryjanowski, Igor Majláth, Leszek Jerzak, Juraj Kurimský, Roman Cimbala, Łukasz Jankowiak, Zsolt Conka, Viktória Majláthová. Autorzy reprezentują polskie i słowackie instytucje naukowe: Institute of Zoology, Poznań University of […]

Omówienie Raportu FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków) –…

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przeprowadziła analizę literaturową ryzyka wywołanego przez ekspozycję pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie chorób nowotworowych. Analiza dotyczyła badań in vivo (na zwierzętach) i badań epidemiologicznych i obejmowała lata 2008-2018. Analiza ryzyka skupiała się na ocenie każdego możliwego związku ekspozycji PEM i formowania się nowotworów. Analizowane w raporcie badania i […]

Czy telefon może spowodować wybuch?

Na wielu stacjach benzynowych można napotkać charakterystyczne znaki zakazujące korzystania z telefonów komórkowych. Czy korzystanie z telefonu komórkowego w pobliżu dystrybutora i na samej stacji jest bezpieczne? W jaki sposób można ochronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem?