Magnetorecepcja w roślinach 

Uwagi ogólne o magnetorecepcji i magnetoaktywności    Rośliny rozwijają się pod wpływem zarówno ich konstytutywnych własności jaki i odpowiedzi na zewnętrzne czynniki – rozwój rośliny podlega zmiennemu środowisku. Kilkanaście czynników środowiskowych wpływa na wzrost roślin, na ich rozwój osobniczy. Wśród tych czynników dużą rolę odgrywa pole magnetyczne Ziemi, tzw. pole geomagnetyczne. O wpływie pola geomagnetycznego […]

Elektromagnetyzm atmosferyczny i jego wpływ na środowisko

Na Ziemi występują różne zjawiska elektromagnetyczne. Od najdawniejszych czasów systemy biologiczne zostały wystawione na działanie pola  elektromagnetycznego emitowanego przez Ziemię (https://elektrofakty.pl/2023/08/03/wplyw-pola-geomagnetycznego-na-czlowieka-i-srodowisko/), a także pola elektromagnetycznego związanym  z wyładowaniami atmosferycznymi i aktywnością słoneczną. Zakłada się, że ewolucja organizmów jest poddawana  wpływom wspomnianych zjawisk elektromagnetycznych. Pytanie, jaki związek  istnieje pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi na Ziemi a ewolucją życia […]

Wpływ pola geomagnetycznego na człowieka i środowisko

Pierwszym badaczem, który skojarzył pole geomagnetyczne z magnesem ziemskim był William Gilbert (1544-1603), fizyk i lekarz, pełniący funkcję osobistego lekarza królowej Elżbiety I.  W wydanej w 1600 roku rozprawie De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno  Magnete Tellure („O magnesach i ciałach magnetycznych, oraz o wielkim magnesie Ziemi”) opisał mechanizm powstawania pola magnetycznego Ziemi, prowadząc badania […]

Konferencja BioEM 2023

Konferencja odbywa się od ponad czterdziestu lat i jest organizowana przez Towarzystwo Bioelektromagnetyczne (The Bioelectromagnetic Society, www.bems.org). Ostatnia edycja odbyła się w 2022 roku w Nagoi w Japonii. Z powodów pandemicznych i obowiązujących w tym kraju restrykcji sanitarnych, przebiegała w trybie on-line. Konferencja w Oksfordzie odbyła się bez żadnych ograniczeń, w trybie in-situ. Wydarzenie odbyło […]

Omówienie książki  Bioelectromagnetism, History, Foundations and Applications 

Termin BIOELEKTROMAGNETYZM pojawił się w terminologii naukowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Termin ten łączy zjawiska biologiczne, zachodzące w organizmach żywych, również roślinnych oraz pole elektromagnetyczne, opisujące stan przestrzeni, w której występują siły elektryczne, magnetyczne czy elektromagnetyczne. Obecnie termin bioelektromagnetyzm jest w szerokim użyciu wśród społeczności naukowej, badającej jak pole elektromagnetyczne, jedna […]

Sprawozdanie z przebiegu konferencji BioEM

Konferencja odbywa się od ponad czterdziestu lat i organizowana jest przez the Bioelectromagnetic Society a od ponad dwudziestu lat także przez the European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Omawiana konferencja odbyła się po połączeniu obu tych towarzystw, a zatem jej organizatorem było już tylko jedno ugrupowanie: the Bioelectromagnetic Society.  Ostatni kongres odbył się jesienią 2021 roku w […]

Pole elektromagnetyczne w przyrodzie. Naturalne pole elektrostatyczne i pole magnetostatyczne

Wszystkie organizmy żywe, które żyły, żyją i będą żyły na Ziemi, ewoluowały w naturalnym polu stałym, magnetycznym i elektrycznym,  a czasami też w polu elektromagnetycznym (PEM), generowanym np. przez wyładowania atmosferyczne.  Musiały się do niego przystosować, a nawet nauczyły się wykorzystywać je do swoich celów.   Pole elektryczne Ziemi wynika z różnicy potencjałów między powierzchnią planety […]

Czynniki wpływające na postrzeganie zagrożenia siecią 5G

W przepisach, wyznaczających wartości pola elektromagnetycznego dopuszczalnego w środowisku publicznym, jak i środowisku pracy, a także w całej literaturze przedmiotu, pojawiają się terminy ryzyko i zagrożenie. Te dwa terminy stosowane są zamiennie w publicystyce pseudonaukowej, szczególnie wtedy, kiedy podawana jest lista chorób generowanych, wedle tej literatury, przez pole elektromagnetyczne. Dla rzetelnej oceny doniesień medialnych dobrze […]

Epidemiologia pola elektromagnetycznego – kierunki przyszłych badań

Według Wikipedii epidemiologia to badanie i analiza rozmieszczenia (kto, kiedy i gdzie), wzorców i uwarunkowań zdrowia oraz warunków chorobowych w określonych populacjach. Epidemiologia odgrywa ogromną rolę w dziedzinie zdrowia publicznego. Kształtuje decyzje polityczne i praktyki, oparte na dowodach, poprzez identyfikację czynników ryzyka chorób i profilaktycznej opieki zdrowotnej. Epidemiolodzy pomagają w projektowaniu badań, gromadzeniu i analizie […]

Nowe (polskie oraz belgijskie) badania nadwrażliwości elektromagnetycznej

Zjawisko medyczne znane jako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pola elektromagnetyczne (Idiopathic Environmental Intolerance – Electromagnetic Field- IEI-EMF), określane potocznie również jako nadwrażliwość elektromagnetyczna (Electromagnetic Hypersensitivity – EHS), jest definiowane przez trzy kryteria: postrzeganie różnych objawów (zmęczenie, bóle głowy, trudności z koncentracją, dermatologiczne, problemy trawienne, itp.), brak klinicznych oraz biologicznych dowodów wyjaśniające te objawy; uznanie pola […]