Używanie urządzeń teleinformatycznych w ośrodkach edukacyjno-opiekuńczych

W dyskusjach prowadzonych ze środowiskami o nastawieniu „antyelektromagetycznym” pojawia się często argument, wskazujący na zakazy stosowania telefonów komórkowych o instytucjach edukacyjnych, takich jak przedszkola i szkoły na poziomie podstawowym. Fakt taki rzeczywiście ma miejsce i takie zakaz występuje już w wielu krajach, w m.in.: W niektórych krajach są to rozwiązania ogólnokrajowe, odgórne i obowiązujące we […]

Japońskie Centrum ds. Informacji o Polu Elektromagnetycznym   

Historia Centrum liczy sobie 17 lat, a jego początkiem merytorycznym było powołanie przez Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu w kwietniu 2007 roku Grupy Roboczej, mającej na celu przedyskutowanie polityki rządu japońskiego i przemysłu elektrycznego i telekomunikacyjnego w zakresie problemów związanych z emisją pola elektromagnetycznego. Centrum w formie dzisiejszej powstało rok później. Celem działalności Japan EMF Information […]

Wyniki międzynarodowego badania MOBI-Kids

Badania wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmu ludzkie są mniej lub bardziej intensywnie prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie. Największą wiarygodność zyskują badania prowadzone przez zespoły międzynarodowe, takie jak INTERPHONE czy SEER.   W ostatnich latach pediatrzy są coraz częściej pytani o używanie przez dzieci urządzeń elektromagnetycznych i ryzyko narażenia na pola elektromagnetyczne. Dlatego […]

Limity pola elektromagnetycznego dla kobiet w ciąży

Limity ekspozycji na pole elektromagnetyczne (PEM) mają na celu ochronę przed polem elektromagnetycznym, którego intensywność może powodować zakłócenia pracy organizmu, zarówno przez nadmierne podgrzanie, jak i   zakłócenie pracy systemu nerwowego i organów organizmu człowieka.    Nie ma ustalonego mechanizmu, dzięki któremu kobieta w ciąży lub dziecko, które nosi, byłyby bardziej wrażliwe na te skutki niż jakakolwiek […]

Magnetorecepcja w roślinach 

Uwagi ogólne o magnetorecepcji i magnetoaktywności    Rośliny rozwijają się pod wpływem zarówno ich konstytutywnych własności jaki i odpowiedzi na zewnętrzne czynniki – rozwój rośliny podlega zmiennemu środowisku. Kilkanaście czynników środowiskowych wpływa na wzrost roślin, na ich rozwój osobniczy. Wśród tych czynników dużą rolę odgrywa pole magnetyczne Ziemi, tzw. pole geomagnetyczne. O wpływie pola geomagnetycznego […]

Uwagi na temat wpływu implantu metalowego na przebieg magnetoterapii

Badania naukowe, dotyczące zastosowania pola elektromagnetycznego (PEM) w medycynie, a prowadzone od ponad stu lat, pozwalają na udoskonalanie tych zastosowań zarówno w obszarze diagnostyki jak i terapii [1]. W dziedzinie diagnostyki PEM wykorzystuje się w rezonansie magnetycznym, magnetokardiografii czy magnetoencefalografii. PEM wykorzystywane jest równie rozlegle w terapii, zarówno w leczeniu schorzeń natury psychicznej, m.in. za […]

Elektromagnetyzm atmosferyczny i jego wpływ na środowisko

Na Ziemi występują różne zjawiska elektromagnetyczne. Od najdawniejszych czasów systemy biologiczne zostały wystawione na działanie pola  elektromagnetycznego emitowanego przez Ziemię (https://elektrofakty.pl/2023/08/03/wplyw-pola-geomagnetycznego-na-czlowieka-i-srodowisko/), a także pola elektromagnetycznego związanym  z wyładowaniami atmosferycznymi i aktywnością słoneczną. Zakłada się, że ewolucja organizmów jest poddawana  wpływom wspomnianych zjawisk elektromagnetycznych. Pytanie, jaki związek  istnieje pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi na Ziemi a ewolucją życia […]

Wpływ pola geomagnetycznego na człowieka i środowisko

Pierwszym badaczem, który skojarzył pole geomagnetyczne z magnesem ziemskim był William Gilbert (1544-1603), fizyk i lekarz, pełniący funkcję osobistego lekarza królowej Elżbiety I.  W wydanej w 1600 roku rozprawie De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno  Magnete Tellure („O magnesach i ciałach magnetycznych, oraz o wielkim magnesie Ziemi”) opisał mechanizm powstawania pola magnetycznego Ziemi, prowadząc badania […]

Konferencja BioEM 2023

Konferencja odbywa się od ponad czterdziestu lat i jest organizowana przez Towarzystwo Bioelektromagnetyczne (The Bioelectromagnetic Society, www.bems.org). Ostatnia edycja odbyła się w 2022 roku w Nagoi w Japonii. Z powodów pandemicznych i obowiązujących w tym kraju restrykcji sanitarnych, przebiegała w trybie on-line. Konferencja w Oksfordzie odbyła się bez żadnych ograniczeń, w trybie in-situ. Wydarzenie odbyło […]

Omówienie książki  Bioelectromagnetism, History, Foundations and Applications 

Termin BIOELEKTROMAGNETYZM pojawił się w terminologii naukowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Termin ten łączy zjawiska biologiczne, zachodzące w organizmach żywych, również roślinnych oraz pole elektromagnetyczne, opisujące stan przestrzeni, w której występują siły elektryczne, magnetyczne czy elektromagnetyczne. Obecnie termin bioelektromagnetyzm jest w szerokim użyciu wśród społeczności naukowej, badającej jak pole elektromagnetyczne, jedna […]