Używanie urządzeń teleinformatycznych w ośrodkach edukacyjno-opiekuńczych

W dyskusjach prowadzonych ze środowiskami o nastawieniu „antyelektromagetycznym” pojawia się często argument, wskazujący na zakazy stosowania telefonów komórkowych o instytucjach edukacyjnych, takich jak przedszkola i szkoły na poziomie podstawowym. Fakt taki rzeczywiście ma miejsce i takie zakaz występuje już w wielu krajach, w m.in.: W niektórych krajach są to rozwiązania ogólnokrajowe, odgórne i obowiązujące we […]

Japońskie Centrum ds. Informacji o Polu Elektromagnetycznym   

Historia Centrum liczy sobie 17 lat, a jego początkiem merytorycznym było powołanie przez Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu w kwietniu 2007 roku Grupy Roboczej, mającej na celu przedyskutowanie polityki rządu japońskiego i przemysłu elektrycznego i telekomunikacyjnego w zakresie problemów związanych z emisją pola elektromagnetycznego. Centrum w formie dzisiejszej powstało rok później. Celem działalności Japan EMF Information […]

Wyniki międzynarodowego badania MOBI-Kids

Badania wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmu ludzkie są mniej lub bardziej intensywnie prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie. Największą wiarygodność zyskują badania prowadzone przez zespoły międzynarodowe, takie jak INTERPHONE czy SEER.   W ostatnich latach pediatrzy są coraz częściej pytani o używanie przez dzieci urządzeń elektromagnetycznych i ryzyko narażenia na pola elektromagnetyczne. Dlatego […]

Limity pola elektromagnetycznego dla kobiet w ciąży

Limity ekspozycji na pole elektromagnetyczne (PEM) mają na celu ochronę przed polem elektromagnetycznym, którego intensywność może powodować zakłócenia pracy organizmu, zarówno przez nadmierne podgrzanie, jak i   zakłócenie pracy systemu nerwowego i organów organizmu człowieka.    Nie ma ustalonego mechanizmu, dzięki któremu kobieta w ciąży lub dziecko, które nosi, byłyby bardziej wrażliwe na te skutki niż jakakolwiek […]

Omówienie Raportu FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków) –…

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przeprowadziła analizę literaturową ryzyka wywołanego przez ekspozycję pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie chorób nowotworowych. Analiza dotyczyła badań in vivo (na zwierzętach) i badań epidemiologicznych i obejmowała lata 2008-2018. Analiza ryzyka skupiała się na ocenie każdego możliwego związku ekspozycji PEM i formowania się nowotworów. Analizowane w raporcie badania i […]

Przepisy normatywne w obszarze pola elektromagnetycznego – analiza porównawcza przepisów…

Wprowadzanie norm i standardów ma długą historię i jest związane z upowszechnianiem się telekomunikacji mikrofalowej i elektroenergetyki. Pierwsze unormowania powstawały w latach 40-tych i 50-tych w Stanach Zjednoczonych, głównie w obszarze PEM wysokiej częstotliwości. Prekursorami aktywności normatywnej były prywatne firmy, takie jak Bell Telephone (Bell), American Telephone and Telegraph (AT&T) czy General Electric (GE). W […]

Pola torsyjne jako zagrożenie elektromagnetyczne – przykład pseudonaukowych problemów

Definicja z Wikipedii anglojęzycznej: Pole torsyjne (inne nazwy: pole osiowe, pole spinorowe, pole mikroleptonowe) jest pseudonaukową propozycją, że spin kwantowy cząstek może służyć do emisji nośnika informacji w próżni rzędy razy szybciej niż z prędkością światła. Teoria ta stanowi bazę dla licznych bezpodstawnych roszczeń i przekrętów. Jak widać z powyższej definicji anglojęzyczny wikipedysta sprowadził pola […]

Nadwrażliwość elektromagnetyczna – fakt czy mit?

Problem nadwrażliwości elektromagnetycznej (ang. electromagnetic hypersensitivity – EHS) jest podnoszony odkąd pole elektromagnetyczne (PEM) stało się istotnym czynnikiem w środowisku życia i pracy człowieka. Są osoby, naprawdę bardzo nieliczne, które cierpią z powodu idiopatycznych syndromów i część z tych osób uważa, że powodem jest właśnie pole elektromagnetyczne. Większość tego typu przypadków przypisywana jest bardzo różnym […]